تپش قلـــب تو

باز شهرم بوی عـاشورا گرفت                               بغض نشکفته گلویم را گرفت

باز شهرم بوی تیغه میــدهد                                 بوی باروت و شقیقه میدهد

در میان باغ گلهـــا مــرده اند                                سرو های کشورم پژمرده اند

خون میان جوی ها جاری شده                             قصه ی سهراب تکراری شده

می رسد خانه کلاغ شهر من                               خانه ای از خاک و تابوت و کفن

شهر من دیگر ندایش سر شده                             از پی دلال هـا پــرپــر شــده

شهر من زنجیر بر پایش زدند                                برگ های سبز را آتش زدند

هر شغالی از پی ما شیر شد                              داستان ذبح با شمشیر شد

روزگاری خوب و خوش را داشتیم                          او گرفت از ما هر آنچه کاشتیم

لیک میدانم خدایم گفته است                              دست های دزد را باید شکست

ای تو که بردی زما دار و ندار                                 وعده ام روز قیامت ، چوب دار

نوشته شده در دو شنبه 23 خرداد 1390برچسب:,ساعت 11:8 توسط ممد نبودی ببینی| |

 

فقر یعنی چه؟؟!!                                                                                                                              

برادر کوچکم از من پرسید!!!!

می خواست از آن نقاشی بکشد!!!!

گفتم فقر یعنی کمبود ، یعنی نداشتن هنگام داشتن!!!

خودم نفهمیدم!! چه برسد به برادرم که پنج سال بیشتر نداشت!!!!

تصمیم گرفتم با مثال بهتر مفهوم فقر را به او بفهمانم!!

گفتم فقر یعنی صدای النگو های زنی که از مچ تا آرنج آویخته شده!!!!

فقر یعنی گرد و خاک نشسته بر کتاب های یک کتابخانه ی قدیمی!!!!

یعنی برندها و مارک های گوناگون فرنگی روی اجناس وطنی!!!

پدرم می گفت یعنی بوی گند عرق حاجی بازاری که ده دهنه دکان در بازار دارد!!!!

 جایی خوانده بودم که فقر یعنی ریختن زباله در کوچه و خیابان کشورت و صحبت از تمیزی شهر های اروپایی!!!!

گفتم فقر یعنی آن هنگام که می گوییم چه لباس قشنگی!!چقدر بهت میاد!! در حالی که حالمان از رنگ آن بهم می خورد!!!

گفتم فقر یعنی کتاب ادبیات فارسی که از والمیکی و هومر و دموستنس و جان اشتین بک می نویسد!!!!

گفتم فقر وقتی است که تنها راه سیگار نکشیدن مردم چسباندن عکس کلیه و کبد و قلب بر روی پاکت آن باشد!!!

یاد عاشقی افتادم که پس از نرسیدن به عشقش خود و معشوقش را کشت!!! این فقر است!!!

شریعتی می گفت فقر یعنی اینکه به پارسی بگوییم فارسی چون عرب ها "پ" ندارند!!!

من میگفتم و او نقاشی می کرد....!

فقر یعنی پسرک جوانی که فکر میکند با برداشتن ابرو زیبا می شود!!

شاید بهتر باشد که گفت فقر آن دانشمندی است ، که فقط میداند!!!

گفتم فقر یعنی نوشتن نقد برای فیلمی که هنوز آن را ندیده ایم!!!!

فقر یعنی کانون زبان ایران که welcome را اشتباه نوشته بود!!!

گفتم فقیر آن زنی است که دیروز وقتی بابابزرگ با چرتکه حساب میکرد به او خندید!!!

یا آن کسی است که فکر می کند با موهای پریشان و کلاه کج و یک پیپ هنرمند میشود!!!!

نقاشی برادرم رو به اتمام بود و من همینجور یک ریز برای او مثال میزدم!!!

و او به من نگاه می کرد و می خندید!!!

شاید بهتر است این گونه بگویم.....

فقر یعنی کودکی که پفک هایش را تنهایی میخورد!!!!

یا دخترکی که عروسکش را به دوستش نمیدهد!!!!

این گونه بهتر می فهمید ......!!!

نقاشی اش تمام شده بود.... هنوز لبخندی بر چهره داشت.....!!

طبق معمول یک خانه ی قهوه ای با خورشید و دریا کشیده بود....!!!

در صفحه ای با موضوع فقر...!!!!

خیلی بی صدا و زیرکانه با نقاشی اش به من فهماند.....

که گفتن چیزی به کسی که قادر به فهمیدن آن نیست هم نوعی فقر است.......!!!!

 

 

 

 

 

نوشته شده در پنج شنبه 15 ارديبهشت 1390برچسب:,ساعت 16:23 توسط ممد نبودی ببینی| |

من ندانم که پس از مرگ چه ها خواهم شد!!!!

روی این خاک قریب...

عاقبت خاک گل کوزه گران خواهم شد!!!!!

تا که از خاک تنم و ز خون بدنم

کوزه گر کوزه ی یک آدم دیگر سازد !!!

یا شوم مهر به یک سجده ی طولانی شیخان عجم

شایدم تربت پاک عربی کنج حرم

تا که از ترس خداوند رحیم

عابد اهل ریا نیز تیمم کند از خاک تنم!!

یا که خشتی بشوم محکم و سفت

از پی چیدن یک برج بلند

که رسیده ز زمین تا به خدا

تا زنم لاف خداوندی و سرور بشوم بر عالم!!!

یا که خاکی که گل سرخ بروید از من...

تا شوم رابط زوجی عاشق،

که دهند هدیه گل سرخ به هم!!

عاقبت کوزه خر و  کوزه گرم خاک شود...

عابد اهل ریا ، شیخ عجم خاک شود...

برج و باروی رسیده به خدا خاک شود....

عاقبت هرچه که هستیم همه خاک شویم...

 از پس آیینه ها پاک شویم....

 

نوشته شده در پنج شنبه 25 فروردين 1390برچسب:,ساعت 19:20 توسط ممد نبودی ببینی| |

             سال همت و تلاش و خرکــاری                رفت و مردم خوشــــند انگاری

             چون که" ۸۹ " هر چــه کـه بود                 ســال بـبـر بـود و بـبـر سالاری

             راست دیگر نمیشود کمــــرم                   باز میـــمــالم پـــماد رزمـــاری

             سال ها یک به یک روانه شدند                دهه ی " ۹۰ " هم بشد جاری

             ببر رفت و خرگوش آمده است                  بــاز آمـــد دوبــاره حیــــوانــــی     

             یاد دارم که همه از کــف رفت                   اتحاد ملی ، انسجام اسلامی

             بذر ها یک به یک بخشکیدند                   بـــذر نــوآوری ، شــــکـــوفـایی

             نور رفته است به سرعت نور                    ظلمت شب است و تنهایـــی

             لیک دیگر توان ماندن نیست                    در چـنـیـن ســرای بی یـــاری

             یا محول الحال بگـذران از مـا                     حـول الحـالمان بـکـن حــالـی

 

نوشته شده در شنبه 20 فروردين 1390برچسب:,ساعت 12:3 توسط ممد نبودی ببینی| |

میزی برای کار

کاری برای تخت

تختی برای خواب

خوابی برای جان

جانی برای مرگ

مرگی برای یاد

یادی برای سنگ

 

این بود زندگی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

"حسین پناهی"

نوشته شده در شنبه 20 فروردين 1390برچسب:,ساعت 12:3 توسط ممد نبودی ببینی| |

از همان روزی که آدم خلق شد

تا همان روزی که آدم منع شد

آدمیت مرده بود !!!!!

گرچه آدم زنده بود!!!

از همان روزی که فرزندان "آدم"

زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید

آدمیت مرده بود!!!!

بعد دنیا هی پر از آدم شد و این آسیاب

گشت و گشت

قرن ها از مرگ آدم هم گذشت

ای دریغ ؛ آدمیت برنگشت!!!!

از همان روزی که یوسف را برادر ها به چاه انداختند،

از همان روزی که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند،

آدمیت مرده بود!!!

در کویری سوت و کور ،

در میان مردمی با این مصیبت ها صبور

صحبت از مرگ محبت ، مرگ عشق

گفتگو از مرگ انسانیت است!!

در میان این همه افکار تلخ

کودکی با یک صدای سفت و سخت

از سرا پای وجودش نعره زد

ایهاالناس آدمیت زنده است!!!

لیک دیگر نای فریادی نداشت!

نیمه جانی در توانِ خود نداشت !

با همان اندک صدا، اندک نفس

گفت مردم آدمیت زنده است!

آدمیت در نگاه مادر است

لیلی و مجنون همه افسانه است!

آدمیت مهر و عشق مادریست!

آدمیت یک جهان دیگریست!

" آّب دریا ها کفافِ تشنه ی این درد نیست "

آدمیت دور نیست!!!

 

نوشته شده در شنبه 20 فروردين 1390برچسب:,ساعت 12:3 توسط ممد نبودی ببینی| |

   باز هم چشم دل دید و دست دل نوشت....

با گرده نوری که از مهتاب بر خاک می نشست تیمم ساختم و بر ریگذار های تفتیده ی تنهایی ،

بر زیر انداز شب به عبادت نشستم......!

 با عجز و لابه ی یک دل تنگ ، یک دل سیر گریستم ......!

نماز نیازم ، شاخه های ترد نیایش را لبیک می گوید.......!

دلم گرفته از این زمانه ی خاکستری......!

جنگل جهان زیبا و رعنا ولی سهم ما کلبه ای مه آلود است که باد های موسمی ،

 گل های احساس این دیار را دائما پرپر می کند.....!

نمیدانم کجا ایستاده ام؟! در دره های تعقل؟!

یا بر اوج غرور لحظه های مخدوش تردید!!!

تنفس هوای سرب آلود ، ریه های اندیشه ام را مسموم کرده است......!

هوا داغ است و کویر تشنه و زمین ملتهب......! جوانه ها پیش از رشد زرد می شوند...!

جرم و جنایت در نبض روزمرگی جاریست....!

عده ای آنقدر حریص شده اند که از حول هلیم در دیگ افتاده اند......!

ای همیشه مسافر !!!!! ای رعنای دلم!!!

بگو اهل کدام قبیله ای که چنین خستگی و خمودگیم را در صحرای غربتم قدم میزنی!!!؟؟؟

آیا از دیار نور می آیی که چهره ات آیتی از ماهتاب است؟؟!

یا از وادی سیمگون احساس؟؟

 شنیده ام از قله ی ادراک طلوع کرده ای واز چشمه ی خورشید نوشیده ای ، که چنین مست و خرامان ،

زمان را رام خود کرده ای!!!!

با بلبل آواز می خوانی ،

با نای مولوی نی مینوازی ،

آیا با یزید عشق را دیده ای ؟ یا با منصور هم پیاله بوده ای؟

دست های تبدار تمنایم را بگیر که نگاه غمینم به دست توست!

                 

                                باز در انتظارم، باز، تا تولد دوباره ام را جشن بگیرم.........

 

 

نوشته شده در شنبه 20 فروردين 1390برچسب:,ساعت 12:3 توسط ممد نبودی ببینی| |

باز هم چشم دل دید و دست دل نوشت.....

از آن روز ها...

بله عصر یخبندان...عهد عتیق را میگویم.

از آن روزهایی که کفش شادیم گم شده بود.

بدون کلاف ، دکمه های خالی از صداقت و سعادت را می دوختم، 

به دنبال گمشده ای که روزی موجب بهجت خاطرم بود !

افسوس ، گرفتگی آسمان ، از آمدن ابر های سیاه نومیدی خبر میدهد و دلمردگیم را دامن میزند....

کوچه به کوچه ، خیابان به خیابان ، کوی به کوی ، در پی گنجینه ی صفا و محبت میگردم!

دریغا که بازار دل آزار و دوز و کلک ، داغ تر از خورشید ، پیش روست!

دست های تبه کار قد می کشند....!

برج های باد آورده به همسایگی خدا رسیده اند ....!

جای کلاه با کفش عوض شده.....!

اقلیتی از سیری در حال انفجارند و اکثریتی از گرسنگی به اسکلت پهلو میزنند..!

از بی نوایی ما ، بیگانگان نو نوا گشته اند....!

واژه های رنگارنگ نا آشنا ، بر روی اجناس وطنی ، به ما پوز خند می زنند.....!

ایمان می فروشند و پول می خرند......!

و ناموس........

زنبور های تبعیدی به ییلاق های مصنوعی شکرستان ، کوچانده می شوند.....!

عنکبوتان نغمه سر می دهند و بلبلان تار می بافند......!

قاضیان از روی ظاهر حکم بر باطن میدهند......!

ناکسان این جهان کار نکیر و منکر میکنند.....!

باز هم بگویـــــــم !

میدانم که تو هم میدانی گوینده زیاد است....! شنونده باید باشد.........!

شاید هم رو به روی پنجره نشستی و به قول دوستان اهل فرهنگ و ادب ،

 بی خیالی طی می کنی.....!!!؟؟

البته...

   گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ی ماست            آنچه البته به جایی نرسد فریاد است

  

نوشته شده در شنبه 20 فروردين 1390برچسب:,ساعت 12:3 توسط ممد نبودی ببینی| |

 

ا

 سلام به همه ی دوستان عزیز و با محبت ، ضمن تبریک مجدد سال نو امیدوارم سالی توام با خوبی، خوشی

 و سلامتی رو در کنار خانوادتون سپری کنین.

 خدا رو سپاس گذارم که توفیقی حاصل شد تا در سال گذشته در کنار شما باشم و از نظرات و کامنت های           دلگرم کننده و نکته بینانه ی شما استفاده کنم.

باید بگم به دلیل خرابی سیستم بلاگفا وبلاگ قبلی به مرور گر  loxblog منتقل شده ! یعنی آدرس وبلاگ

www.yourtapesh.loxblog.com  البته اگه آدرس قبلی رو هم بزنید به این وبلاگ منتقل میشین!

  این بار با قرار دادن مجموعه ای از اشعار و دلنوشته های خودم که طی سال های اخیر جمع آوری و تدوین  شده در خدمتتون هستم و امیدوارم که بتونم باز هم لبخند رضایت رو  رو لباتون بشونم که این از همه چیز برا من شیرین تره!

کتاب در اصل۲۳تا شعر و دل نوشته بود که تو این نسخه که الکتروبوک هست فقط ۱۲تا از اونا نگارش شده .

تشکر می کنم از مسعود گل و محمد جان که تو راه اندازی این وبلاگ من رو کمک کردن و از شما که باعث دلگرمی ما بودین .

و تشکر ویژه از منیره کاروان و احسان مشایخی عزیز به خاطر تهیه این نسخه.

 در سال جدید منتظر شگفتی های جدیدی از ما باشین!

 به امید روزی که هر انسانی بتواند آزادانه سخن بگوید......!!!!

 فایل دانلود الکتروبوک فریاد سکوت :

   تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

                                                دانلودکنید

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

                                     

نوشته شده در شنبه 20 فروردين 1390برچسب:,ساعت 11:25 توسط ممد نبودی ببینی| |


Power By: LoxBlog.Com